avatar
Meno Ronald Petrovič
Prezívka: ronald
Informačný kanál autora: Ronald Petrovič Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

thumbnail

Osadenie a prípojky

Ak ste si zakúpili katalógový projekt rodinného domu, potrebujete si k nemu zabezpečiť situáciu osadenia stavby a projektovú dokumentáciu prípojok na inžinierske siete. Ponúkame Vám vypracovanie ...
thumbnail

Stavebné povolenie

Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej ...